Περιοδικό ΕΚ (Ελληνικές Κατασκευές) – Αφιέρωμα Πολυκατοικίες